Generalny wykonawca: Polimex Mostostal S.A.

Rok realizacji: 2009

Lokalizacja: Kleszczów