Generalny wykonawca: Tim-nord Sp. z o.o.

Rok realizacji: 2011

Lokalizacja: Gdynia