Julia Zakrzewska
Koordynator Projektów
tel.: +48 887 037 711
julia.zakrzewska@biuro-styl.pl

Katarzyna Bobrowska
Asystent Koordynatora Projektu
tel.: +48 607 223 758
katarzyna.bobrowska@biuro-styl.pl

Maciej Głowski
Kierownik Kontraktów
tel.: +48 693 077 016
maciej.glowski@biuro-styl.pl

Tomasz Nykiel
Projektant, kosztorysant
tel.: +48 693 077 371
tomasz.nykiel@biuro-styl.pl

Marcin Rochowiak
Projektant
tel.: +48 887 077 169
marcin.rochowiak@biuro-styl.pl

Karolina Tomaszewska
Projektant
tel.: +48 601 703 505
karolina.tomaszewska@biuro-styl.pl

Błazej Walczak
Koordynator Projektów
tel.: +48 697 464 622
blazej.walczak@biuro-styl.pl

logo_bs

Biuro Styl Sp. z o.o.
ul. Wiktora Jankowskiego 9
61-248 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021310
Kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN